Vrapčanski jastuci

Akcije i intervencije u javnom prostoru Vrapčanski jastuci dio su projekta Destigmatizacija. Cjelokupni projekt, razvijen u suradnji s pacijentima psihijatrijske bolnice Vrapče i suradničkim timom koji je 2010. pokrenula umjetnica Andreja Kulunčić sa prof. Dubravkom Stijačić (defektologinja-socijalna pedagoginja i psihoterapeutkinja, Klinika za psihijatriju Vrapče), bavi se problemom diskriminacije i predrasuda prema ljudima koji boluju od duševnih bolesti i poremećaja.

Prvi i drugi segment projekta bile su video instalacije namijenjene galerijskom prostoru (video instalacija o osobama oboljelima od shizofrenije, Pogon Jedinstva, Zagreb, 2010.; video instalacija o ženama koje boluju od depresije, Galerija Futura, Prag, 2012. i MSU Beograd 2013.

Vrapčanski jastuci treći segment projekta, usmjeren je na osnaživanje osoba s duševnim oboljenjima i poremećajima na način da pacijenti bolnice sami budu akteri procesa destigmatizacije u javnosti.

Jastuci osmišljeni i izrađeni na radionicama u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, postaju predmetom simbolične i stvarne razmjene u kojemu se objedinjuje njihov dvostruki simbolički kod - toplina i sigurnost doma i zazor od bolesničke sobe. U ovom je slučaju ta ravnoteža prolaz ka desigmatizaciji duševno oboljelih i poziv na uvažavanje tuđe ili svoje takve situacije. Promoviranje jastuka kroz medijsku kampanju znači javni govor o tabuiziranoj temi Vrapča i psihijatrijskih pacijenata.


Prva faza akcije je završena.
Trajala je od 13. studenog do 20. prosinca 2013., zainteresirani su se uključivali na dva načina:

  1. uzeli bi jastuk na dan ili dva i nosili ga sa sobom u ured, školu, na putovanje, tulume, sastanke, restorane, utakmice ... Odabirom pojedinog jastuka na ovoj stranici, ili u galeriji na Facebook stranici akcije - GALERIJA
    možete pogledati gdje i sa kim su se jastuci družili tijekom akcije.

  2. direktna pomoć pacijentima u procesu resocijalizacije bila je kupnja jastuka od Udruge za psihosocijalnu pomoć i rehabilitaciju sa sjedištem u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče putem facebook aukcije.